Sapa

Combo Hè Hà Nội – Sapa Tại Relax Hotel 3.5 Sao

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Sapa
799.000 đ

Combo Sapa – Amazing Hotel 4 Sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Tháng 1, 2, 3, 4
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Sapa
1.690.000 đ

Hà Nội – Sapa tại ” Tiểu Bali” Sapa Homestay Secret Garden

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Hằng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Sapa
899.000 đ

Hà Nội – Sapa tại Amazing Hotel tiêu chuẩn 4 sao

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Tháng 1, 2, 3, 4
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Sapa
1.080.000 đ

Hà Nội – Sapa tại Amazing Hotel tiêu chuẩn 4 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : 30/4 - 1/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Sapa
2.890.000 đ

Hà Nội – Sapa Tại Bamboo Hotel tiêu chuẩn 4 sao

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Sapa
990.000 đ

Hà Nội – Sapa Tại Bamboo Hotel tiêu chuẩn 4 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : 30/4 - 2/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Sapa
1.890.000 đ

Hà Nội – Sapa tại Charm Hotel tiêu chuẩn 4 sao

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Sapa
980.000 đ

Hà Nội – Sapa tại Charm Hotel tiêu chuẩn 4 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : 29/4 - 1/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Sapa
1.590.000 đ