Số ngày đêm: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội
3.600.000 đ 2.800.000 đ
Số ngày đêm: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Nơi khởi hành: Linh hoạt
1.390.000 đ 1.190.000 đ
Số ngày đêm: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Dịp lễ 30/4 - 1/5
Nơi khởi hành: Hà Nội
2.250.000 đ
Số ngày đêm: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Dịp lễ 30/4 - 1/5
Nơi khởi hành: Hà Nội
2.250.000 đ
Số ngày đêm: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Dịp lễ 30/4 - 1/5
Nơi khởi hành: Hà Nội
1.500.000 đ
Số ngày đêm: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Dịp lễ 30/4 - 1/5
Nơi khởi hành: Hà Nội
1.600.000 đ
Số ngày đêm: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Dịp lễ 30/4 - 1/5
Nơi khởi hành: Hà Nội
3.500.000 đ
Số ngày đêm: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Nơi khởi hành: Hải Phòng
2.100.000 đ
Số ngày đêm: 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh
1.950.000 đ