Quảng Ninh

Combo Nghỉ Dưỡng Dịp Lễ 30.4 – 1.5 Tại Du Thuyền Rita Cruise Hạ Long 5 Sao

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Dịp lễ 30/4 - 1/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Quảng Ninh
3.650.000 đ

Combo Nghỉ Dưỡng Du Thuyền Hạ Long Calypso Cruise 4 Sao

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Hằng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Quảng Ninh
3.580.000 đ

Combo Nghỉ Dưỡng Du Thuyền Hạ Long Dora Cruise 5 Sao

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Hằng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Quảng Ninh
3.150.000 đ

Combo Nghỉ Dưỡng Du Thuyền Hạ Long President Cruises 5 Sao

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Hằng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Quảng Ninh
4.590.000 đ4.900.000 đ

Combo Nghỉ Dưỡng Du Thuyền Hạ Long Starlight Cruise 5 Sao

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Hằng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Quảng Ninh
4.150.000 đ

Combo Nghỉ Dưỡng Du Thuyền La Pinta Luxury Cruise 5 Sao

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Hằng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Quảng Ninh
3.150.000 đ3.850.000 đ

Combo Nghỉ Dưỡng Du Thuyền Rita Cruise Hạ Long 5 Sao

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Hằng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Quảng Ninh
3.590.000 đ4.300.000 đ

Combo Nghỉ Dưỡng Du Thuyền Rosy Cruise 5 Sao

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : Hằng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Quảng Ninh
1.790.000 đ

Combo Nghỉ Dưỡng Du Thuyền Rosy Cruise 5 Sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành : 30/4 - 1/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Quảng Ninh
2.190.000 đ