Ninh Bình

Combo nghỉ dưỡng Hà Nội – Ninh Bình tại Hidden Charm Hotel & Resort 4 sao

Thời gian : 2 ngày 1 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Ninh Bình
1.320.000 đ

Combo nghỉ dưỡng Hà Nội – Ninh Bình tại Hidden Charm Hotel & Resort 4 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : 30/4 - 2/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Ninh Bình
2.390.000 đ

Combo Ninh Bình tại khách sạn Emeralda Resort 5 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : 29/4 - 1/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Ninh Bình
3.190.000 đ

Tour du lịch 01 ngày Hà Nội – Bái Đính – Hang Múa – Tam Cốc

Thời gian : 1 Ngày
Khởi hành : Hàng Ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Ninh Bình
850.000 đ

Tour du lịch 01 ngày Hà Nội – Bái Đính – Hang Múa – Tràng An

Thời gian : 1 Ngày
Khởi hành : Hàng Ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Ninh Bình
850.000 đ

Tour du lịch 01 ngày Hà Nội – Bái Đính – Tràng An

Thời gian : 1 Ngày
Khởi hành : Hàng Ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Ninh Bình
650.000 đ

Tour du lịch 01 ngày Hà Nội – Hoa Lư – Hang Múa – Tam Cốc

Thời gian : 1 Ngày
Khởi hành : Hàng Ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Ninh Bình
850.000 đ

Tour du lịch 01 ngày Hà Nội – Hoa Lư – Hang Múa – Tràng An

Thời gian : 1 Ngày
Khởi hành : Hàng Ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Ninh Bình
850.000 đ

Tour du lịch 01 ngày Hà Nội – Hoa Lư – Tam Cốc

Thời gian : 1 Ngày
Khởi hành : Hàng Ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Ninh Bình
600.000 đ