Nha Trang

Số ngày đêm: 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành: 30/4 - 2/5
Nơi khởi hành: Hà Nội
4.390.000 đ
Số ngày đêm: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Tháng 1, 2, 3, 4, 5
Nơi khởi hành: Hà Nội
3.290.000 đ 3.090.000 đ
Số ngày đêm: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hằng ngày
Nơi khởi hành: TP Hồ Chí Minh
2.600.000 đ 2.430.000 đ