Nha Trang

Combo nghỉ dưỡng tại Nalod Hotel tiêu chuẩn 5 sao Đà Nẵng (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : 30/4 - 1/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Nha Trang
3.890.000 đ

Hà Nội – Nha Trang tại Erica Hotel & Beach tiêu chuẩn 4 sao

Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành : Tháng 1, 2, 3, 4
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Nha Trang
2.380.000 đ2.580.000 đ

Hà Nội – Nha Trang tại khách sạn DTX tiêu chuẩn 4 sao

Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành : Tháng 1,2, 3, 4, 5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Nha Trang
1.790.000 đ1.990.000 đ

Hà Nội – Nha Trang tại khách sạn DTX tiêu chuẩn 4 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành : 30/4 - 2/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Nha Trang
4.790.000 đ

Hà Nội – Nha Trang tại khách sạn Havana tiêu chuẩn 5 sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Tháng 1, 2, 3, 4, 5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Nha Trang
2.390.000 đ2.590.000 đ

Hà Nội – Nha Trang tại khách sạn Intercontinental tiêu chuẩn 5 sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Nha Trang
2.690.000 đ2.890.000 đ

Hà Nội – Nha Trang tại khách sạn Radisson Blu Resort tiêu chuẩn 5 sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Tháng 1, 2, 3, 4, 5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Nha Trang
2.890.000 đ3.090.000 đ

Hà Nội – Nha Trang tại khách sạn Star City tiêu chuẩn 4 sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Tháng 1, 2, 3, 4, 5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Nha Trang
2.080.000 đ2.280.000 đ

Hà Nội – Nha Trang tại khách sạn Star City tiêu chuẩn 4 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : 30/4 - 1/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Nha Trang
4.690.000 đ