Huế

Combo Du Xuân tại ” Biệt Phủ Lê Gia trong Gái Già Lắm Chiêu 3″ Ancient Huế Graden Houses

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Hằng ngày
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Huế
5.350.000 đ6.800.000 đ