Đà Nẵng

Combo du lịch Đà Nẵng tại Adamo Hotel 4 sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Điểm xuất phát : TP Hồ Chí Minh
Điểm đến : Đà Nẵng
1.700.000 đ1.980.000 đ

Combo du lịch Đà Nẵng tại Altara Suites by Ri – Yaz

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Điểm xuất phát : TP Hồ Chí Minh
Điểm đến : Đà Nẵng
3.050.000 đ3.550.000 đ

Combo du lịch Đà Nẵng tại Golden Star Hotel 3 sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Điểm xuất phát : TP Hồ Chí Minh
Điểm đến : Đà Nẵng
1.100.000 đ1.350.000 đ

Combo du lịch Đà Nẵng tại Queen’s Finger Hotel 3 sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Điểm xuất phát : TP Hồ Chí Minh
Điểm đến : Đà Nẵng
1.150.000 đ1.450.000 đ

Combo nghỉ dưỡng tại Nalod Hotel tiêu chuẩn 5 sao Đà Nẵng

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Hàng ngày
Điểm xuất phát : TP Hồ Chí Minh
Điểm đến : Đà Nẵng
2.200.000 đ

Đà Nẵng – Hội An tại Aria Grand Hotel Danang và Fivitel Hội An tiêu chuẩn 4 sao

Thời gian : 4 ngày 3 đêm
Khởi hành : Tháng 6
Điểm xuất phát : TP Hồ Chí Minh
Điểm đến : Hội An
2.350.000 đ

Hà Nội – Đà Nẵng – Hội An tại Bella Maison Parosand Danang và Bella Maison Hadana Hội An & Spa 4 Sao

Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành : Tháng 4, 5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Hội An
3.750.000 đ4.990.000 đ

Hà Nội – Đà Nẵng Tại Cicilia Hotel & Spa tiêu chuẩn 4 Sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Tháng 4, 5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Đà Nẵng
2.750.000 đ

Hà Nội – Đà Nẵng Tại Fivitel Hotel tiêu chuẩn 4 Sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Tháng 3, 4
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Đà Nẵng
2.599.000 đ