Đà Lạt

Combo Hà Nội – Đà Lạt tại khách sạn Golf Valley 4 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : 30/4 - 2/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Đà Lạt
5.390.000 đ

Combo Hà Nội – Đà Lạt tại khách sạn LADALAT 5 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : 30/4 - 2/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Đà Lạt
4.690.000 đ

Combo Hà Nội – Đà Lạt tại khách sạn TERRACOTTA 5 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : 30/4 - 2/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Đà Lạt
5.590.000 đ

Hà Nội – Đà Lạt tại Dalat De Charme Village 3 Sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Tháng 1, 2, 3, 4, 5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Đà Lạt
2.380.000 đ

Hà Nội – Đà Lạt tại Dalat De Charme Village 3 Sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : 29/4 - 1/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Đà Lạt
5.390.000 đ

Hà Nội – Đà Lạt tại Dalat Wonder Resort và Hôtel Colline tiêu chuẩn 4 sao

Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành : Tháng 1, 2, 3, 4, 5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Đà Lạt
2.790.000 đ

Hà Nội – Đà Lạt tại Dalat Wonder Resort và Hôtel Colline tiêu chuẩn 4 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành : 30/4 - 1/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Đà Lạt
5.890.000 đ

Hà Nội – Đà Lạt tại Dalat Wonder Resort và Hôtel Colline tiêu chuẩn 4 sao (30/4 – 1/5)

Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành : 30/4 - 2/5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Đà Lạt
5.890.000 đ

Hà Nội – Đà Lạt Tại Hôtel Colline tiêu chuẩn 4 Sao

Thời gian : 3 ngày 2 đêm
Khởi hành : Tháng 1, 2, 3, 4, 5
Điểm xuất phát : Hà Nội
Điểm đến : Đà Lạt
2.880.000 đ